Les Barthes

Een typisch waterrijk milieu, de barthes contrasteren met het traditionele bos van de Landes.
De wallen zijn moerassige weiden. Deze 50 hectare waterrijk veen vormen een zeldzaam en beschermd ecosysteem. In deze gebieden leven veel vogels, insecten, vlinders en een weelderige flora. De barthes zijn gedeeltelijk geklasseerd als kwetsbaar natuurgebied (ENS) en worden onderhouden en in stand gehouden door de departementale jachtfederatie (onderhoud) en door de gemeente (hydraulisch netwerk en ontwikkeling). Een toegankelijk wandelpad van 3,7 km is hersteld. Informatieborden tonen de rijkdom en verscheidenheid van de fauna en flora van dit ecosysteem.

  • Bescherming type: Espace Naturel Sensible (kwetsbaar natuurgebied)
  • Type: Ander type natuursite

Bezoek

  • Rondleiding