Het dorpje Solferino is een echte bezienswaardigheid. Napoleon III, die ook opdracht heeft gegeven tot het aanplanen van bossen in de Landes en die het kuuroord van Eugénie-les-Bains heeft laten aanleggen, heeft in 1857 een stuk van 8000 hectare heidegronden opgekocht om een keizerlijk agrarisch modeldomein aan te leggen. Volgens een strikt symmetrische opzet werden achtendertig huizen/boerderijen gebouwd die moesten dienen als onderdak voor de arbeiders. Daar kwamen nog tien huizen voor ambachtslieden bij, tegenover elkaar gelegen in de hoofdstraat die uitkomt op de kerk Sainte-Eugénie. Rondom de kerk liggen het gemeentehuis, de school en de pastorie. De nieuwe spoorweg die Frankrijk met Spanje verbond, liep dwars door het dorpje. Een agrarische utopie die niet onderdeed voor de verovering van het Wilde Westen! Dit project ging door tot aan het begin van de twintigste eeuw, waarna het dorp weer zijn normale agrarische roeping terugkreeg. Maar de bouwwerken en de symmetrische opzet getuigen nog van dit wonderlijke avontuur.